Lépjen kapcsolatba velünk:

 +36 20 213 0018

Rólunk

Küldetésünk

A Modus Alapítvány 2005-ben alapított szervezet, amelynek célja hátrányos helyzetű, rászoruló emberek számára lehetőségek teremtése élethelyzetük megváltoztatására,  újszerű szolgáltatások, új típusú partnerségek és együttműködési formák kialakítása révén.

 

Célunk

hogy növeljük a különböző humánszolgáltatások minőségét és eredményességét. Az egyes jóléti területeken (pl: oktatás, munkaerő-piac, szociális) olyan programokat dolgozunk ki, amelyek valós szükségletekre reagálnak és emelik a nyújtott ellátások hatékonyságát.

Fejlesztő programjaink előnyei, hogy újszerűek valamint a helyi igényekhez és lehetőségekhez igazítottak. Elkötelezettek és tapasztaltak vagyunk innovatív megoldások kifejlesztésében, nemzetközileg bevált jó gyakorlatok meghonosításában.

Fontosabb eredményeinket a felnőttek alapkészségfejlesztése, az idősgondozás (demencia, Alzheimer kór) és a digitális jóléti technológiák feltérképezése területén értük el az elmúlt években. Ezekhez kapcsolódva jelentős nemzetközi együttműködések kiépítésében és működtetésében veszünk részt.

Eredményesek voltunk az emberek aktivizálását és képessé tételét hatékonyan támogató munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szolgáltatások kialakítása terén.  Ezen programjainkat a felnőtt-tanulás, a digitális és egyéb kompetenciafejlesztés legkorszerűbb módszereire alapoztuk. Az utóbbi időben több sikeres kezdeményezésünk volt az idősgondozás fejlesztését szolgáló újszerű programok kidolgozása és megvalósítása területén.

 

Tevékenységeink

 • költséghatékony és innovatív megoldások kialakítása,
 • új partnereségek és együttműködési formák, nemzetközi együttműködések kialakítása az oktatás, szociális és más jóléti, valamint munkaerő-piaci ellátások fejlesztése érdekében,
 • újszerű támogató módszerek kidolgozása és megvalósítása az idősgondozás és speciális gondozást igénylők esetében (demenciában, Alzheimer-kórban szenvedők és családtagjaik, gondozóik, krónikus betegek)
 • szociális szolgálatok minőségfejlesztése a dán fejlesztésű SQDS program alapján
 • digitális jóléti technológiák alkalmazásának elterjesztése a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének és életlehetőségeinek javítása érdekében.

 

Programjaink fókuszában az alábbi célcsoportok állnak

 • felnőttkori tanulás szereplői, oktatók, trénerek, hallgatók,
 • oktatási, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek,
 • munkanélküliek, álláskeresők és családtagjaik,
 • időskorúak, Alzheimer-kórban, demenciában szenvedők és családtagjaik,
 • hátrányos helyzetű csoportok: gyermekek, nők, romák, tartós munkanélküliek,
 • speciális ellátási szükségletű személyek (krónikus betegek, fogyatékkal élők, mentálisan sérültek és pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek) és családjaik,

 

Partnereink

önkormányzatok, járások, egyházi jogi személyek, szociális fenntartó szervezetek és intézmények, oktatási és egészségügyi intézmények, külföldi önkormányzati, egyházi és civil szervezetek.

 

MODUS Alapítvány

Alapító:              LearnDigital Fejlesztési Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 9. sz. 3/131. sz.

Adószám:           18368307-1-03

Székhely:            6000 Kecskemét, Margaréta u. 1/b.

Fióktelep 1,:       4244 Újfehértó, Eötvös J. út 13. sz.

Fióktelep 2,:       6726 Szeged, Vellay Imre u. 15. sz.

Fióktelep 3,:       2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 15. sz.

Képviseli:            Cserbán Józsefné kuratóriumi elnök

 

Etikai kódex

Pénzügyi beszámoló

SQDS tanusítvány

Stratégia

Teljesítményértékelési szempontok

Kuratórium

 

Cserbán Józsefné

Cserbán Józsefné

kuratóriumi elnök (2017.)

Újfehértó, 1972.

Szakvizsgázott szociálpolitikus, szociális munkás, mentálhigiénés szakember

Szakmai tapasztalat:

 • szociális szolgálatások szervezése, irányítása és minőségfejlesztése;
 • módszertani fejlesztő programok, képzési tematikák kidolgozása és megvalósítása;
 • szociális szakértői tevékenység idősgondozás és fogyatékos személyek komplex állapotfelmérése területén;
 • idősekkel, fogyatékos személyekkel, pszichiátriai betegekkel és hozzátartozókkal végzett szociális munka;
 • szociális szakemberek képzési programjaiban előadóként, trénerként való közreműködés.
Bay Gábor

Bay Gábor

kuratóriumi tag (2017.)

Miskolc, 1982.

Okleves szociális munkás

Szakmai tapasztalat (11 év):

 • digitális tanuláshoz kapcsolódó komplex megoldások fejlesztése;
 • digitális kompetenciafejlesztő tananyagok fejlesztése;
 • oktatásfejlesztéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása;
 • foglalkoztathatósággal kapcsolatos projektek generálása, megvalósítás támogatása;
Varjú Lajos

Varjú Lajos

kuratóriumi tag

Kecskemét, 1967.

Mentálhigiénés szakember, közgazdász-szociológus

Szakmai tapasztalat:

 • tananyagfejlesztés
 • tréneri és oktatói tevékenység közoktatás és felnőttképzés keretében
 • projektek fejlesztése, menedzselése
 • szociális és gyermekjóléti programok generálása, végrehajtás szakmai támogatása, mentori tevékenységek, illetve programok értékelése

 

Munkatársak

 

Lars Alroe Olesen

Lars Alroe Olesen

Feltöltés alatt…

Tapasztó Ildikó

Tapasztó Ildikó

nemzetközi kapcsolatok

Felnőttképzési menedzser, Projektmenedzsment MBA

Szakmai tapasztalat:

 • A foglalkoztathatósággal kapcsolatos és a civil szektort érintő nemzetközi projektek generálása, végrehajtás támogatása;
 • PR-feladatok, partnerségépítési tevékenységek.
Szabó Zoltán

Szabó Zoltán

kreatív munkatárs, digitális tartalomfejlesztő
 • webszerkesztés és digitális tervezés;
 • szakmai tartalmak offline és online környezethez illeszkedő digitális feldolgozása.

+36 20 213 0018 6000, Kecskemét, Margaréta utca 1. 
modus@modus.hu 4244 Újfehértó Eötvös J. út 13.
Fel