Lépjen kapcsolatba velünk:

 +36 20 213 0018

teszt

Küldetésünk:

A Modus Alapítvány 2005-ben alapított szervezet, amelynek célja hátrányos helyzetű, rászoruló emberek számára lehetőségek teremtése élethelyzetük megváltoztatására,  újszerű szolgáltatások, új típusú partnerségek és együttműködési formák kialakítása révén.

 

Célunk,

hogy növeljük a különböző humánszolgáltatások minőségét és eredményességét. Az egyes jóléti területeken (pl: oktatás, munkaerő-piac, szociális) olyan programokat dolgozunk ki, amelyek valós szükségletekre reagálnak és emelik a nyújtott ellátások hatékonyságát.

Fejlesztő programjaink előnyei, hogy újszerűek valamint a helyi igényekhez és lehetőségekhez igazítottak. Elkötelezettek és tapasztaltak vagyunk innovatív megoldások kifejlesztésében, nemzetközileg bevált jó gyakorlatok meghonosításában.

Fontosabb eredményeinket a felnőttek alapkészségfejlesztése, az idősgondozás (demencia, Alzheimer kór) és a digitális jóléti technológiák feltérképezése területén értük el az elmúlt években. Ezekhez kapcsolódva jelentős nemzetközi együttműködések kiépítésében és működtetésében veszünk részt.

Eredményesek voltunk az emberek aktivizálását és képessé tételét hatékonyan támogató munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szolgáltatások kialakítása terén.  Ezen programjainkat a felnőtt-tanulás, a digitális és egyéb kompetenciafejlesztés legkorszerűbb módszereire alapoztuk. Az utóbbi időben több sikeres kezdeményezésünk volt az idősgondozás fejlesztését szolgáló újszerű programok kidolgozása és megvalósítása területén.

 

Tevékenységeink:

 • költséghatékony és innovatív megoldások kialakítása,
 • új partnereségek és együttműködési formák, nemzetközi együttműködések kialakítása az oktatás, szociális és más jóléti, valamint munkaerő-piaci ellátások fejlesztése érdekében,
 • újszerű támogató módszerek kidolgozása és megvalósítása az idősgondozás és speciális gondozást igénylők esetében (demenciában, Alzheimer-kórban szenvedők és családtagjaik, gondozóik, krónikus betegek)
 • szociális szolgálatok minőségfejlesztése a dán fejlesztésű SQDS program alapján
 • digitális jóléti technológiák alkalmazásának elterjesztése a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének és életlehetőségeinek javítása érdekében.

 

Programjaink fókuszában az alábbi célcsoportok állnak:

 • felnőttkori tanulás szereplői, oktatók, trénerek, hallgatók,
 • oktatási, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek,
 • munkanélküliek, álláskeresők és családtagjaik,
 • időskorúak, Alzheimer-kórban, demenciában szenvedők és családtagjaik,
 • hátrányos helyzetű csoportok: gyermekek, nők, romák, tartós munkanélküliek,
 • speciális ellátási szükségletű személyek (krónikus betegek, fogyatékkal élők, mentálisan sérültek és pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek) és családjaik,

 

Partnereink:

önkormányzatok, járások, egyházi jogi személyek, szociális fenntartó szervezetek és intézmények, oktatási és egészségügyi intézmények, külföldi önkormányzati, egyházi és civil szervezetek.

 

MODUS Alapítvány

Alapító:              LearnDigital Fejlesztési Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 9. sz. 3/131. sz.

Adószám:           18368307-1-03

Székhely:            6000 Kecskemét, Margaréta u. 1/b.

Fióktelep 1,:       4244 Újfehértó, Eötvös J. út 13. sz.

Fióktelep 2,:       6726 Szeged, Vellay Imre u. 15. sz.

Fióktelep 3,:       2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 15. sz.

Képviseli:            Cserbán Józsefné kuratóriumi elnök

 

Etikai kódex

Pénzügyi beszámoló

SQDS tanusítvány

Stratégia

Teljesítményértékelési szempontok

Cserbán Józsefné

Cserbán Józsefné

kuratóriumi elnök (2017.)

Újfehértó, 1972.

Szakvizsgázott szociálpolitikus, szociális munkás, mentálhigiénés szakember

Szakmai tapasztalat:

 • szociális szolgálatások szervezése, irányítása és minőségfejlesztése;
 • módszertani fejlesztő programok, képzési tematikák kidolgozása és megvalósítása;
 • szociális szakértői tevékenység idősgondozás és fogyatékos személyek komplex állapotfelmérése területén;
 • idősekkel, fogyatékos személyekkel, pszichiátriai betegekkel és hozzátartozókkal végzett szociális munka;
 • szociális szakemberek képzési programjaiban előadóként, trénerként való közreműködés.
Bay Gábor

Bay Gábor

kuratóriumi tag (2017.)

Miskolc, 1982.

Okleves szociális munkás

Szakmai tapasztalat (11 év):

 • digitális tanuláshoz kapcsolódó komplex megoldások fejlesztése;
 • digitális kompetenciafejlesztő tananyagok fejlesztése;
 • oktatásfejlesztéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása;
 • foglalkoztathatósággal kapcsolatos projektek generálása, megvalósítás támogatása;
Varjú Lajos

Varjú Lajos

kuratóriumi tag

Kecskemét, 1967.

Mentálhigiénés szakember, közgazdász-szociológus

Szakmai tapasztalat:

 • tananyagfejlesztés
 • tréneri és oktatói tevékenység közoktatás és felnőttképzés keretében
 • projektek fejlesztése, menedzselése
 • szociális és gyermekjóléti programok generálása, végrehajtás szakmai támogatása, mentori tevékenységek, illetve programok értékelése
Lars Alroe Olesen

Lars Alroe Olesen

Feltöltés alatt…

Tapasztó Ildikó

Tapasztó Ildikó

nemzetközi kapcsolatok

Felnőttképzési menedzser, Projektmenedzsment MBA

Szakmai tapasztalat:

 • A foglalkoztathatósággal kapcsolatos és a civil szektort érintő nemzetközi projektek generálása, végrehajtás támogatása;
 • PR-feladatok, partnerségépítési tevékenységek.
Szabó Zoltán

Szabó Zoltán

kreatív munkatárs, digitális tartalomfejlesztő
 • webszerkesztés és digitális tervezés;
 • szakmai tartalmak offline és online környezethez illeszkedő digitális feldolgozása.

 

Cserbán Józsefné

Cserbán Józsefné

kuratóriumi elnök (2017.)
Bay Gábor

Bay Gábor

kuratóriumi tag (2017.)
Varjú Lajos

Varjú Lajos

kuratóriumi tag
Lars Alroe Olesen

Lars Alroe Olesen

Tapasztó Ildikó

Tapasztó Ildikó

nemzetközi kapcsolatok
Szabó Zoltán

Szabó Zoltán

kreatív munkatárs, digitális tartalomfejlesztő

• webszerkesztés és digitális tervezés • szakmai tartalmak offline és online környezethez illeszkedő digitális feldolgozása

 

Cserbán Józsefné

Cserbán Józsefné

kuratóriumi elnök (2017.)

Újfehértó, 1972.

Szakvizsgázott szociálpolitikus, szociális munkás, mentálhigiénés szakember

Szakmai tapasztalat:

 • szociális szolgálatások szervezése, irányítása és minőségfejlesztése;
 • módszertani fejlesztő programok, képzési tematikák kidolgozása és megvalósítása;
 • szociális szakértői tevékenység idősgondozás és fogyatékos személyek komplex állapotfelmérése területén;
 • idősekkel, fogyatékos személyekkel, pszichiátriai betegekkel és hozzátartozókkal végzett szociális munka;
 • szociális szakemberek képzési programjaiban előadóként, trénerként való közreműködés.
Bay Gábor

Bay Gábor

kuratóriumi tag (2017.)

Miskolc, 1982.

Okleves szociális munkás

Szakmai tapasztalat (11 év):

 • digitális tanuláshoz kapcsolódó komplex megoldások fejlesztése;
 • digitális kompetenciafejlesztő tananyagok fejlesztése;
 • oktatásfejlesztéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása;
 • foglalkoztathatósággal kapcsolatos projektek generálása, megvalósítás támogatása;
Varjú Lajos

Varjú Lajos

kuratóriumi tag

Kecskemét, 1967.

Mentálhigiénés szakember, közgazdász-szociológus

Szakmai tapasztalat:

 • tananyagfejlesztés
 • tréneri és oktatói tevékenység közoktatás és felnőttképzés keretében
 • projektek fejlesztése, menedzselése
 • szociális és gyermekjóléti programok generálása, végrehajtás szakmai támogatása, mentori tevékenységek, illetve programok értékelése
Lars Alroe Olesen

Lars Alroe Olesen

Feltöltés alatt…

Tapasztó Ildikó

Tapasztó Ildikó

nemzetközi kapcsolatok

Felnőttképzési menedzser, Projektmenedzsment MBA

Szakmai tapasztalat:

 • A foglalkoztathatósággal kapcsolatos és a civil szektort érintő nemzetközi projektek generálása, végrehajtás támogatása;
 • PR-feladatok, partnerségépítési tevékenységek.
Szabó Zoltán

Szabó Zoltán

kreatív munkatárs, digitális tartalomfejlesztő
 • webszerkesztés és digitális tervezés;
 • szakmai tartalmak offline és online környezethez illeszkedő digitális feldolgozása.

 

text

author name

designation blabla
 

bla bla bla jsdpfds

teszt elek

x dséo dsof fsdofjds lsdnfs sdojfpdsnfpj ioh fwea

 

 

 

MODUS Alapítvány

Adószám: 18368307-1-03

Székhely: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 1/b.

Telephely: 4244 Újfehértó, Eötvös J. út 13. sz.

Képviseli: Cserbán Józsefné, elnök

Küldetésünk:

A Modus Alapítvány 2005-ben alapított közhasznú szervezet, amelynek célja hátrányos helyzetű, rászoruló emberek számára lehetőségek teremtése élethelyzetük megváltoztatására,  újszerű szolgáltatások, új típusú partnerségek és együttműködési formák kialakítása révén.

Ennek érdekében a Modus Alapítvány elkötelezett  új megközelítések és innovatív megoldások kifejlesztésében, nemzetközileg bevált jó gyakorlatok meghonosításában az emberek aktivizálását és képessé tételét hatékonyan támogató munkaerő-piaci és más jóléti szolgáltatások terén, különösképpen a felnőtt-tanulás, a digitális és egyéb kompetenciafejlesztés legkorszerűbb módszereire építve. Utóbbi időben több sikeres kezdeményezésünk volt helyi szükségletekre épülő, az idősgondozás fejlesztését szolgáló innovatív programok kidolgozása és megvalósítása területén, amelynek a jövőben növekvő teret biztosítunk majd.

Célok:

 • Új és innovatív megoldások kialakítása az oktatási, munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szolgáltatások területén az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika megújítása és fejlesztése céljából.
 • A közpénzek felhasználása szempontjából költség-hatékony tervezési és fejlesztési modellek és eszközök kidolgozása az oktatási, munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szektorok számára a szolgáltatások minőségének és eredményességének fejlesztése céljából.
 • Új partnerségek és együttműködési formák kialakítása az oktatási, szociális és más jóléti szolgáltatások hatékony működtetése illetve a hátrányos helyzetűek, tartós munkanélküliek, romák, fogyatékkal élők, nők esélyegyenlőségének és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése céljából
 • Jóléti technológiák alkalmazásának elterjesztése a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének és életlehetőségeinek javítása érdekében
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása az oktatás, szociális és más jóléti, valamint munkaerő-piaci ellátások fejlesztése érdekében.
 • Helyi szükségletekre alapozott innovatív szolgáltatások módszertanának kidolgozása és megvalósítása az idősgondozás valamint a speciális szükségletű célcsoportok ellátása területén

Etikai kódex

Pénzügyi beszámoló

SQDS tanusítvány

Stratégia

Teljesítményértékelési szempontok

text

Kuratóriumi elnök – 2017. szeptember

Cserbán Józsefné

Újfehértó, 1972.

Iskolai tanulmányok

2004.  – Szociális szakvizsga – Fogyatékos Személyek Ellátása, Rehabilitációja

Debreceni Egyetem – EFK Szociális Munka Tanszék – Nyíregyháza

1998 – 2000. – Szociálpolitikus

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Debrecen

1995 – 1998. – Mentálhigiénés szakember 

Magyar Testnevelési Egyetem – Szeged

1990 – 1994. – Általános Szociális Munkás

Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskola – Nyíregyháza

 

Szakmai tapasztalat

2013. – vezető gondozó

Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség II. János Pál Szolgálat

2012 – 2013. – szakmai vezető

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért – TÁMOP 5.3.9 kiemelt program

2008 – 2012. –igazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon és Észak –alföldi Regionális Módszertani Központ Hodász

2000 – 2008. – módszertani osztályvezető

Szabolcs-Sztamár-Bereg Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Módszertani Ápoló-Gondozó Otthona Szakoly

1999-2000. – foglalkoztatás és aktivitás szervező

Nemzeti Gyermek és ifjúsági Közalapítvány Szakképző, Speciális Szakképző Iskola és Kollégium Nyíregyháza

1998 – 1999. –gyermekvédelmi  felelős 

Földi János Általános és Művészeti Iskola Hajdúhadház

1997 – 1998. – szociális irodavezető

Városi Polgármesteri Hivatal Újfehértó

1994 – 1998. – nevelőszülő tanácsadó

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermek – és Ifjúságvédő Otthona  Nyíregyháza

 

Kuratórium további tagjai

Bay Gábor – kuratóriumi tag – 2017. szeptember

Miskolc, 1982.

Iskolai tanulmányok

2002 – 2008. – Okleveles Szociális Munkás

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar – Budapest

 

Szakmai tapasztalat

2015. –vezető tanácsadó

Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft. – Budapest

2015 – 2015. – felsőoktatási referens (Felsőoktatás-politikai Főosztály)

Emberi Erőforrások Minisztériuma – Budapest

2012 – 2015. – 5. AP Koordinátor (TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001)

Nemzeti Munkaügyi Hivatal – Budapest

2011 – 2012. – tanácsadó

Mondolat Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Kft. – Budapest

2010 – 2011. –programmenedzser

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány – Budapest

 

 • Varjú Lajos

Szakembereinkkel több sikeres programot közösen valósítottunk meg az elmúlt másfél évtizedben, mindenki által elfogadott és ismert munkakultúra mentén végezzük feladatainkat, amely jelentős értéket képvisel számunkra! Kiterjedt szakmai teammel rendelkezünk, amelynek tagjai megfelelő elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek mindenkori feladataink magas színvonalú ellátásához. Így az informatika, a felnőttképzés, a foglalkoztatás, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területeken is rendelkezünk együttműködő szakemberekkel.

text

A Modus Alapítvány 2005-ben alapított közhasznú szervezet, amelynek célja hátrányos helyzetű, rászoruló emberek számára lehetőségek teremtése élethelyzetük megváltoztatására, újszerű szolgáltatások, új típusú partnerségek és együttműködési formák kialakítása révén. Elkötelezettek vagyunk új megközelítések és innovatív megoldások kifejlesztésében, nemzetközileg bevált jó gyakorlatok meghonosításában az emberek aktivizálását és képessé tételét hatékonyan támogató munkaerő-piaci és más jóléti szolgáltatások terén, különösképpen a felnőtt-tanulás, a kompetenciafejlesztés legkorszerűbb módszereire építve. Több sikeres kezdeményezésünk van helyi szükségletekre épülő, speciális szükségletű csoportok fejlesztését szolgáló innovatív programok kidolgozása és megvalósítása területén (pl: idősgondozás).

felnőttkori tanulás szereplői, oktatók, trénerek, hallgatók oktatási, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek munkanélküliek, álláskeresők és családtagjaik időskorúak, Alzheimer-kórban, demenciában szenvedő személyek és családtagjaik speciális szükségletű személyek (fogyatékkal élők, mentálisan sérültek és pszichiátrai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek) és családjaik

 • Új, innovatív megoldások kialakítása az oktatási, munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szolgáltatások területén az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika megújítása és fejlesztése céljából;

 

 • A közpénzek felhasználása szempontjából költség-hatékony tervezési és fejlesztési modellek és eszközök kidolgozása az oktatási, munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szektorok számára a szolgáltatások minőségének és eredményességének fejlesztése céljából;

 

 • Új partnerségek és együttműködési formák kialakítása az oktatási, szociális és más jóléti szolgáltatások hatékony működtetése illetve a hátrányos helyzetűek, tartós munkanélküliek, romák, fogyatékkal élők, nők esélyegyenlőségének és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése céljából;

 

 • Különböző jóléti technológiák megismerése és alkalmazásának elterjesztése a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének és életlehetőségeinek javítás érdekében;

 

 • Nemzetközi együttműködések kialakítása az oktatás, szociális és más jóléti, valamint munkaerő-piaci ellátások fejlesztése érdekében;

 

 • Helyi szükségletekre alapozott innovatív szolgáltatások módszertnának kidolgozása és megvalósítása az idősgondozás valamint a speciális szükségletű célcsoportok ellátása területén;

 

 

 

Tooltip
Kattintson a képre a tartalom megtekintéséhez!

 

Tevékenységeink

Bővebb információért kattintson a tevékenységeinkre!

Tevékenységeink
Demencia, Alzheimer kór Igy gondozz jól demens beteget! Alzheimer Café-k szervezése Időskori jólét, aktivitás Szakdolgozók képzése, e-learning Digitális egészségügyi és jóléti technológiák

Demencia, Alzheimer kór

Demenciával több tízezren küzdenek napjainkban is kis hazánkban és milliószámra világszerte! Nem egyedi betegség! Fontos, hogy minél előbb megállapításra kerüljön, hogy egyáltalán valóban ez okozza-e tüneteket és a beteg valamint hozzátartozója megkapja a szükséges információkat, ellátásokat! Azon dolgozunk, hogy segítsük a családokat a demenciával élő hozzátartozó gondozásában tanácsadással, tájékoztatással és Alzheimer Cafék szervezésével!

Bővebben

Igy gondozz jól demens beteget!

Szociális szakdolgozók részére akkreditált, hozzátartozók részére pedig nem formális oktatási programot biztosítunk 2019. év őszétől két témakörben:

 • az Azheimer-kórban, demenciában szenvedő emberek speciális gondozása és aktivizálása;
 • digitális jóléti technológiák a gondozásban.

Programjainkat rugalmasan elérhető és könnyen kezelhető módon, digitális eszközök segítségével e-learning formában biztosítjuk.

Alzheimer Café-k szervezése

Az Alzheimer Cafék, a demenciában, Alzheimer–kórban szenvedőket ápoló hozzátartozók rendszeres találkozója. Alapítványunk támogatja a demenciában szenvedők otthoni ápolását végző családokat, oly módon, hogy megszervezzük rendszeres találkozójukat, aktuális témákról hiteles információkat közlünk és konzultációs lehetőséget biztosítunk számunkra.

Bővebben

Időskori jólét, aktivitás

Az Aktív Idősödés Programja nem egyszerűen az idősödő korosztály egészségvédelméről és aktivitási programjairól szól! Arról van szó, hogy a modern kor emberének társadalmi környezete megváltozott és ehhez az idősödő generációknak is igazodnia kell! Alapítványunk innovatív programokon keresztül támogatja az idősödő korosztályok felkészülését a minél teljesebb elő-senior, fiatal-senior és idős-senior évekre.

Bővebben

Szakdolgozók képzése, e-learning

Szociális szakdolgozók részére akkreditált, hozzátartozók részére pedig nem formális oktatási programot biztosítunk 2019. év őszétől két témakörben:

 • az Azheimer-kórban, demenciában szenvedő emberek speciális gondozása és aktivizálása;
 • digitális jóléti technológiák a gondozásban.

Programjainkat rugalmasan elérhető és könnyen kezelhető módon, digitális eszközök segítségével e-learning formában biztosítjuk.

Digitális egészségügyi és jóléti technológiák

A digitális jóléti technológiák olyan okos eszközök és megoldások, amelyek támogatják az embereket egy magasabb szintű életminőség elérésében, azaz valamilyen módon javítanak az életükön. Alapítványunk összegyűjti azokat a megoldásokat, amelyek gondozásra szoruló emberek, elsősorban Alzheimer-kórban, demenciákban szenvedők gondozását támogatják.

Bővebben

Támogatóink

támogatóink

címsor 2

text bala bala bla

Identity

címsor1

text

center

text

author name

designation blabla
 

bla bla bla jsdpfds

teszt elek

x dséo dsof fsdofjds lsdnfs sdojfpdsnfpj ioh fwea

első blokk

Heading

06

máj'19

Tiszavasvári Alzheimer Café - 2019. május 08.

IDŐSKORI AKTIVITÁS A májusi Alzheimer-Café során az időskori aktivitás megőrzéséről és...

03

máj'19

Érpataki Alzheimer Café - 2019. május 07.

IDŐSKORI AKTIVITÁS A májusi Alzheimer-Café során az időskori aktivitás megőrzéséről és...

03

máj'19

Újfehértói Alzheimer Café - 2019. május 06.

IDŐSKORI AKTIVITÁS A májusi Alzheimer-Café során az időskori aktivitás megőrzéséről és...

24

ápr'19

Bökönyi Alzheimer Café - 2019. május 02.

IDŐSKORI AKTIVITÁS A májusi Alzheimer-Café során az időskori aktivitás megőrzéséről és...

24

ápr'19

Kálmánházi Alzheimer Café - 2019. május 02.

IDŐSKORI AKTIVITÁS A májusi Alzheimer-Café során az időskori aktivitás megőrzéséről és...

15

ápr'19

Eredményes konferenciát zártunk!

"Idősödő társadalom, idősödő településeink" KEMECSE 2018. április 03. A konferencia...

+36 20 213 0018 6000, Kecskemét, Margaréta utca 1. 
modus@modus.hu 4244 Újfehértó Eötvös J. út 13.