Lépjen kapcsolatba velünk:

 +36 20 213 0018

Alapítvány

MODUS Alapítvány

Adószám: 18368307-1-03

Székhely: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 1/b.

Telephely: 4244 Újfehértó, Eötvös J. út 13. sz.

Képviseli: Cserbán Józsefné, elnök

Küldetésünk:

A Modus Alapítvány 2005-ben alapított közhasznú szervezet, amelynek célja hátrányos helyzetű, rászoruló emberek számára lehetőségek teremtése élethelyzetük megváltoztatására,  újszerű szolgáltatások, új típusú partnerségek és együttműködési formák kialakítása révén.

Ennek érdekében a Modus Alapítvány elkötelezett  új megközelítések és innovatív megoldások kifejlesztésében, nemzetközileg bevált jó gyakorlatok meghonosításában az emberek aktivizálását és képessé tételét hatékonyan támogató munkaerő-piaci és más jóléti szolgáltatások terén, különösképpen a felnőtt-tanulás, a digitális és egyéb kompetenciafejlesztés legkorszerűbb módszereire építve. Utóbbi időben több sikeres kezdeményezésünk volt helyi szükségletekre épülő, az idősgondozás fejlesztését szolgáló innovatív programok kidolgozása és megvalósítása területén, amelynek a jövőben növekvő teret biztosítunk majd.

Célok:

  • Új és innovatív megoldások kialakítása az oktatási, munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szolgáltatások területén az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika megújítása és fejlesztése céljából.
  • A közpénzek felhasználása szempontjából költség-hatékony tervezési és fejlesztési modellek és eszközök kidolgozása az oktatási, munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szektorok számára a szolgáltatások minőségének és eredményességének fejlesztése céljából.
  • Új partnerségek és együttműködési formák kialakítása az oktatási, szociális és más jóléti szolgáltatások hatékony működtetése illetve a hátrányos helyzetűek, tartós munkanélküliek, romák, fogyatékkal élők, nők esélyegyenlőségének és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése céljából
  • Jóléti technológiák alkalmazásának elterjesztése a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének és életlehetőségeinek javítása érdekében
  • Nemzetközi együttműködések kialakítása az oktatás, szociális és más jóléti, valamint munkaerő-piaci ellátások fejlesztése érdekében.
  • Helyi szükségletekre alapozott innovatív szolgáltatások módszertanának kidolgozása és megvalósítása az idősgondozás valamint a speciális szükségletű célcsoportok ellátása területén

Etikai kódex

Pénzügyi beszámoló

SQDS tanusítvány

Stratégia

Teljesítményértékelési szempontok

+36 20 213 0018 6000, Kecskemét, Margaréta utca 1. 
modus@modus.hu 4244 Újfehértó Eötvös J. út 13.
Fel