Lépjen kapcsolatba velünk:

 +36 20 213 0018

Digitális jóléti program – KEMECSE 2018-19

„Demencia prevenció digitális technológiával a Kemecsei járásban” –
GINOP 3.3.3.-17-2017-00063

A Kemecsei járás 11 településén élők részére a digitális tudást és digitális eszközöket népszerűsítő figyelemfelhívó kampányt biztosítottunk azzal a céllal, hogy motiváljuk az itt élőket a digitális készségek elsajátítására, megismertessük őket az alapvető digitális eszközökkel és szolgálatásokkal, és bemutassuk számukra a digitális jóléti technológiák életünkre gyakorolt pozitív hatásait!

Több információ alább olvasható! Kattintson a címekre a további tartalmak megjelenítéséhez!

 

A kedvezményezett neve: Modus Alapítvány

A projekt címe: „Demencia prevenció digitális technológiával a Kemecsei járásban”

A projekt azonosítószáma: GINOP 3.3.3.-17-2017-00063

A támogatás összege: 20 000 eFt.

A támogatás mértéke: 90%

A projekt időszaka: 2018. 04.05. – 2019. 04. 05.

A projekt azonosítószáma: GINOP 3.3.3.-17-2017-00063

 

A program indokoltsága:

Nincs olyan területe az életünknek, amelyben ne jelent volna meg az elmúlt években a digitális technológia, a különböző digitális megoldások alkalmazása! Forradalmasította mindennapjaikat az okostelefon, a számítógép és az internet! Egyre több digitális eszköz használata válik mindennapossá, gondoljunk például a tabletekre vagy a napjainkban egyre divatosabbá váló okos készülékekre.
Az élet számos területén alapvető elvárás velünk szemben a digitális megoldások alkalmazása, melynek alapja a kapcsolódó ismeretek megszerzése. Gyermekeink már a digitális világba születnek és a képi nyelvet hamar elsajátítva igen gyorsan avatott felhasználókká válnak. Kisgyermekek akár két-három éves korukban önállóan indítanak el alkalmazásokat és más nyelven hallgatva például a meséket, egyben tanulnak is!

Nekünk, akik középkorúak vagy idősebbek vagyunk, tanulnunk kell bizonyos ismereteket, hogy biztonságosan és megfelelően tudjuk használatunkba állítani a digitális megoldásokat!

Az eszközök nyújtotta lehetőségek száma végtelen! Sajnos, azonban aki nem rendelkezik a legújabb technológiákkal vagy rossz élmények fűzik a tanuláshoz, gyakran elhatárolódnak ettől a világtól és elzárkóznak a megismerés lehetőségétől! Ezt nagyon rosszul teszik! A digitális alkalmazások megismerése akár azonnali sikerélményeket jelenthet a tanulásban és folyamatosan fejleszthető területe marad életünknek. Előnye, hogy saját érdeklődésünk szerint alakíthatjuk az elsajátítandó ismeretek körét!

A program során célunk volt, hogy a lakosok érdeklődését felkeltve, segítsük őket a minőségi internethasználatban, a digitális eszközök megismerésében és cél szerinti használatában, valamint a már létező digitális szolgáltatások megismerésében, különös tekintettel a már létező e-közszolgáltatásokra vagy e-egészségügyi szolgáltatásokra.

Programunk egyben információkat nyújtott az aktív idősödés programjáról is, amely révén egyes demenciák megjelenése elodázható vagy megelőzhető!

Célcsoportok:

A program elsődleges célcsoportját a 45 év feletti, a digitális eszközöket, és az igénybe vehető digitális szolgáltatásokat nem, vagy kevésbé ismerő emberek alkották akik, álláskeresők voltak, és akiknek elhelyezkedési esélyeit növelhették, hogy felhívtuk figyelmüket a digitális világ előnyeire!

Másodlagos célcsoportunk azok a személyek voltak, akiket érdekelt az aktív idősödés programja, illetve azok, akik idős demens betegeket gondoztak otthonukban! De programunkon helye volt a szociális alapszolgáltatásokban és szakosított ellátásokban dolgozó kollégáknak is!

A program keretében vártuk azokat az érdeklődőket:

 • akik még nem ismerték, de szerették volna megismerni a digitális eszközöket és szolgáltatásokat;
 • akiket érdekelt egészségük védelme és megőrzése;
 • akik időseket, betegeket gondoznak otthon (pl: demencia, Alzheimer-kór).

Tevékenységeink:

 • Plakátokat, szóróanyagokat terveztünk és a helyi sajtó útján, valamint modus.hu honlapunk fejlesztése által elérhetővé tettük a programról szóló alapvető információkat, népszerűsítettük a digitális technológiákat és alkalmazásokat.
 • Nem formális oktatási programokat és helyszíni kitelepüléseket szerveztünk az érdeklődőknek. Összesen 22 helyszíni rendezvény valóult meg , amely keretében rövid prezentációkra, kötetlen konzultációra került sor, de lehetőség volt a digitális informatikai és jóléti eszközök személyes kipróbálására is.
 • Szakmai tartalmakat fejlesztettünk az aktív idősödés, a digitális eszközök használatának előnyei, az e-közigazgatási alapok, az e-egészségügyi alapok és a demencia prevenció témakörében, melyeket honlapunkon is közreadtunk az érdeklődők számára.
 • Felkutattuk és bemutattuk az un. digitális jóléti eszközöket, támogattuk személyes kipróbálásukat.
 • A program eredményeiről zárókonferencia keretében adtunk számot a települések polgármestereinek és más érdeklődőknek.

Plakát

Szóróanyagok

 

Kattintson a képre a tartalom megtekintéséhez!

 

Roll-up

Stand

 

 • Melyek a mindennapokban használt alapvető digitális eszközök?
 • Mi mindenre használhatók ezek a digitális eszközök?
 • Milyen szerepet játszhatnak az idősek életében a digitális eszközök?

Kattintson IDE, ha többet szeretne megtudni!

 • Hogyan tájékozódhatunk a minket érintő hivatalos ügyintézési lehetőségekről?
 • Mi mindenre jó ha van “ÜGYFÉLKAPU” regisztrációnk?
 • Milyen ügyeket intézhetünk a digitális térben?

Kattintson IDE, ha többet szeretne megtudni!

 • Hogyan működik az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)?
 •  Hogyan tájékozódhatunk a digitális térben az elérhető egészségügyi szolgáltatásokról?
 • Milyen lehetőségeink vannak az időpontfoglalás vagy a leletek megküldése terén?

Kattintson IDE, ha többet szeretne megtudni!

 • Hogyan őrizzük meg memóriánkat és testi egészségünket idős korunkra?
 • Melyek az idősödő társadalom kihívásai?
 • Milyen lehetőségeink vannak?

Kattintson IDE, ha többet szeretne megtudni!

Ha szeretné elkerülni, hogy betegségben, fájdalmakkal élje időskori éveit, kérem, tanuljon az egészséges, aktív idősödésről és olvasson tovább!

Demencia megelőzés digitális technológiával a Kemecsei Járásban GINOP-3.3.3-17-2017-00063.

Digitális nyílt napok a Kemecsei Járás településein – 2018. november

Mi volt a cél?

A helyi lakosság részére 11 településen szervezett nyílt nap célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a digitális világ előnyeire és motiváljuk az érdeklődőket a digitális készségek elsajátítása iránt!

Kinek szólt?

Programunkat elsősorban azon személyeknek szerveztük, akik 45 év felettiek, rendelkeznek digitális eszközökkel, de tudásukban bizonytalanok, ismereteik korlátozottak e területen.

Miről szólt? Programunk keretében helyi, nem formális oktatási program és nyílt nap keretében nyújtottunk információkat a következőkről:

 • számítógép, táblagép, okostelefon működése, kipróbálása;
 • az internet használatának területei, népszerű digitális szolgáltatások;
 • digitális támogatások a demencia megelőzés terültén, digitális jóléti technológiák az idősek szolgálatában;
 • modus.hu honlap célszerűen fejlesztett tartalmainak megismerése.

Mikor lesz újra?

Az érdeklődőket várjuk második nyílt napunkra is 2019. januárjában, amely községi egészségnappal egybekötött rendezvényként kerül megszervezésre!


Részletek olvashatóak lesznek 2019. januártól az önkormányzatok honlapjain, itt a modus.hu honlapon, valamint a településeken elhelyezett plakátokon!

 

Kattintson a képre a tartalom megtekintéséhez!

Képek rendezvényeinkről

“Demencia megelőzés digitális technológiával a Kemecsei Járásban” GINOP 3.3.3.-17-2017-00063

Digitális nyílt napok a Kemecsei Járás településein 2019. február – március

Rendezvényeink célja:

Napjainkban egyre nagyobb kihívást jelent a gondozásra szoruló idősek növekvő száma a családokban, a településeken. Ezzel párhuzamosan előtérbe kerül az aktív idősödés programja, amely az idősödő generációk tevékeny részvételére alapoz a jövőben, illetve azok a digitális megoldások, amelyek a családok és az egyének mindennapi életét könnyítik meg pl. a demenciában, Alzheimer-kórban küzdők ápolása kapcsán.

Programunk során digitális figyelemfelkeltés céljából a klasszikus digitális eszközökön túl tájékoztatást nyújtunk az egészégmegőrzés, állapotkövetés és betegápolás területén használatos digitális megoldásokról!

Kiket várunk?

Elsődleges célcsoport a 45 év feletti, a digitális eszközöket, és az igénybe vehető digitális szolgáltatásokat nem, vagy kevésbé ismerő emberek alkotják, akik álláskeresők és elhelyezkedési esélyeiket növelhetik, ha felhívjuk figyelmüket a digitális világ előnyeire valamint azon személyeknek akik rendelkeznek digitális eszközökkel, de tudásukban bizonytalanok, ismereteik korlátozottak e területen.

Másrészt azok a személyek, akiket érdekel az aktív idősödés programja, akik idős demens betegeket gondoznak otthonukban! De programunkon helye van a szociális alapszolgáltatásokban és szakosított ellátásokban dolgozó kollégáknak is!

Miről szólnak a programok?

A digitális technológiák életünkre gyakorolt hatásairól, az egészséges idősödésről és a demenciák megelőzésének lehetőségéről tartunk rövid előadásokat a résztvevők számára. Az előadások mellett az egészség védelmét, a betegek ápolását és nyomonkövetését támogató digitális eszközök is bemutatásra kerülnek. A digitális technológiák bemutatását ötvöztük az egészség védelmét szolgáló szolgáltatásokkal is, így vérnyomásmérésre, vércukorszint mérésre, EKG készítésére és okosmérleg segítségével a test zsír-, csont- és izomtartalmának, a BMI-indexének, anyagcseréjének, víztartalmának meghatározására is sor kerül. A program keretében gyógytorna gyakorlatok bemutatásra és tornára is lesz lehetőség.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az eszközöket és rendszereket kizárólag a napjainkban Magyarországon elérhető digitális jóléti szolgáltatások ismertetése céljából mutatjuk be!
Alapítványunk nem végez termék reklámozást, termékek összehasonlító vizsgálatát, értékelését vagy értékesítését! Ilyen irányú kéréseket egyéni igények esetén a forgalmazókkal kell az érdeklődőknek megbeszélniük, akik hiteles információkkal látják el őket.

 

Kattintson a képre a tartalom megtekintéséhez!

Képek rendezvényeinkről

„Idősödő társadalom, idősödő településeink” –
Konferencia Kemecsén a Modus Alapítvány szervezésében

A Modus Alapítvány egy éven át tartó projektjének zárórendezvényére került sor 2019. 04. 03-án, Kemecsén, “Idősödő társadalom, idősödő településeink. Hogyan segíthetnek a jóléti technológiák a krónikus betegségek és időskori problémák megelőzésében és kezelésében?” – címmel!

A konferencia fókuszában a digitális alapkészségek és ismeretek, az alapvető digitális szolgáltatások bemutatásának fontossága állt, illetve annak vizsgálata, hogy hogyan, milyen eszközökkel támogatható az otthonukban élő idősek biztonsága és jóléte?

A konferencián közel hatvan fő meghívott vendég vett részt a járás településeiről, köszönőt mondott Lipők Sándor polgármester.

Az előadók között köszönthettük Jeneiné Dr. Rubovszky Csillát Budapest V. ker. alpolgármesterét, tudományos kutatót, aki “A digitalizáció az idősek életminőségének javításáért” címmel tartotta meg előadását valamint Princz Attilát, aki a DJP Hálózat vezetőjeként, a “Digitális Jóléti Pontok Hálózatának lakosság felé nyújtott szolgáltatásairól” beszélt.

Külföldi előadó is megosztotta velünk tapasztalatait, a dániai Lars Alroe Olesen szakértő arról tájékoztatott bennünket, hogy mit tehetünk egészségünk védelmében, a krónikus és időskori betegségek megelőzése valamint az állapot rosszabbodás megakadályozása érdekében, illetve milyen átalakító hatása lehet a digitalizációnak az egészséggondozásban és az idősek ellátásában? Az előadás során segítségünkre volt Várkonyi Zoltán a Progress Consult Kft. ügyvezetője, aki jártas a digitális egészségügyi stratégiák megalkotásában és kapcsolódó tanácsadói tevékenységben egyaránt.

Cserbán Józsefné szociálpolitikus és Szabó Zoltán informatikus szakemberek az Alzheimer-kórban, demenciában szenvedők gondozásának kihívásairól, a digitális megoldások alkalmazásának lehetőségeiről osztották meg ismereteiket a betegségek megelőzése, valamint a krónikus- és idős betegek otthoni (és intézményi) gondozására vonatkozóan.

Köszönetet mondunk az előadóknak és a vendéglátóknak színvonalas munkájukért, valamint a résztvevőknek megjelenésükért!

Modus Alapítvány_ KONFERENCA_Meghívó és program

+36 20 213 0018 6000, Kecskemét, Margaréta utca 1. 
modus@modus.hu 4244 Újfehértó Eötvös J. út 13.
Fel