Lépjen kapcsolatba velünk:

 +36 20 213 0018

Adatvédelmi Tájékoztató

Általános információ

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a Modus Alapítvány által üzemeltetett www.modus.hu weboldalon megjelenő Esemény regisztrációs adatlap és online esemény tekintetében végzett adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelő az személyes adatokat – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint kezeli.

Esemény megnevezése

Civil Staféta – Civil kezdeményezés a demensbarát szemlélet terjesztéséért, „Társadalmi érzékenyítés, jó gyakorlatok a helyi közösségekben” online rendezvény 2021. szeptember 14. 14.00-16.00. Az esemény a Zoom alkalmazás használatával valósul meg.

Az esemény szervezője

  • neve:  Modus Alapítvány
  • székhelye: 6000 Kecskemét, Margaréta utca 1/b.
  • honlap: modus.hu
  • e-mail címe: modus@modus.hu
  • adószáma: 18368307-1-03

Az esemény szervezője egyben a regisztrációs adatok kezelője is.

Adatkezelés jogalapja, meghatározása

Az Info. tv. vonatkozó előírásai alapján adatkezelésre a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével, személyes adatai önkéntes megadásával adja meg.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre a regisztráció során megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szervezet neve, munkakör, telefonszám – melyeket a belépési kapcsolattartás, illetve statisztikai adatgyűjtés céljából gyűjtünk be. Kezelt adat továbbá a  a Zoom eseményről készült felvétel képi (álló és mozgókép) és hanganyaga, melyeket a szervező/ adatkezelő  – a Modus Alapítvány online felületein (honlap, Facebook, YouTube), offline és online kiadványaiban, illetve internetes vagy nyomtatott sajtóban, sajtótermékekben használ/használhat fel.

Alapértelmezetten a Zoom eseményen az előadók kamerája és mikrofonja van bekapcsolt állapotban, a résztvevőké nem. A résztvevő azzal, hogy saját kameráját/mikrofonját bekapcsolja egyben hozzájárul ahhoz, hogy a róla készült képi és hanganyag a fent jelölt módon felhasználásra kerül.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság

A regisztráció és az esemény során megosztott, vagy tudomásunkra jutott személyes adatokat – a törvényben meghatározott eseteken kívül – harmadik féllel nem osztjuk meg, harmadik félnek nem továbbítjuk. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezései szerint kerülhet sor, az általa meghatározott terjedelemben.

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó jogosult a modus@modus.hu e-mail címre írt „Civil Staféta – adatkezelés” tárgyú e-mailben tájékoztatást kérni a rá vonatkozó tárolt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy törlését kérni.  Az adatkezelő a beérkezéstől számított 7 munkanapon belül módosítja vagy törli az adatokat, erről felhasználót értesíti.

+36 20 213 0018 6000, Kecskemét, Margaréta utca 1. 
modus@modus.hu 4244 Újfehértó Eötvös J. út 13.
Fel